Kuulutus katusuunnitelman hyväksymisestä / Heinälehdontie 

Kuulutusaika

14.5.2024 - 24.6.2024

Kuulutus

Lapuan kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 7.5.2024 § 79 hyväksynyt Heinälehdontien katusuunitelman. 

Lapualla, 14.5.2024

Tekninen lautakunta