Kuulutus / Lakeuden jätelautakunnan pöytäkirja 8.6.2022 ja kuulutus jätehuoltomääräysten luonnoksesta 2.6.2022

Kuulutusaika

15.6.2022 - 18.8.2022