Kuulutusilmoitus / Lamminnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 20 mukainen jälkihoitosuunnitelma, Lappajärvi ja Lapua

Kuulutusaika

13.5.2024 - 19.6.2024