Yleistiedoksianto / Asia: Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamiseksi yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle

Kuulutusaika

17.6.2022 - 25.7.2022

Kuulutus

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yleistiedoksianto  17.6.2022

Asia: Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamiseksi yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle.