Yleistiedoksianto vesilain 2 luvun 5a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamiseksi yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle.

Kuulutusaika

7.6.2024 - 14.7.2024