Rakennuslupahakemus teleliikennemastolle ja laitetilalle / Digita Oy / vireilletulosta ilmoittaminen

Kuulutusaika

3.6.2024 - 24.6.2024

Kuulutus

ILMOITUS

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta

Kiinteistö johon hakemus on vireillä:

Kirkonkylä, Ritarinne rn:o 125:9, os. Ritakulma 9, Lapua

Rakentamistoimenpide:  Telecom tietoliikennemaston (42 m) ja laitetilan (9 m²) rakentaminen

Hakija:  Digita Oy, PL 99, 00521 HELSINKI

Hakemusasiakirjat on nähtävillä kaupungin nettisivuilla kohdassa Kuulutukset. Asiasta on mahdollisuus tehdä huomautus.  Mahdollinen huomautus tulee toimittaa viranomaiselle viimeistään 24.6.2024 mennessä osoitteeseen Lapuan kaupunki / Rakennusvalvonta, Poutuntie 8, 62100 Lapua.

Lapualla, 10.4.2024

Rakennustarkastaja