Rakennustarkastajan myöntämät luvat 17.6.2022

Kuulutusaika

20.6.2022 - 5.7.2022

Kuulutus

Rakennustarkastaja on myöntänyt rakennus- ja toimenpidelupia 17.6.2022.  Lupapäätösten antopäivä on 21.6.2022.