Rakennustarkastajan myöntämät luvat 3.8.2022

Kuulutusaika

4.8.2022 - 19.8.2022

Kuulutus

Rakennustarkastaja on myöntänyt rakennus- ja purkamislupia 3.8.2022.  Lupapäätösten antopäivä on 5.8.2022.