Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2024

§ 147 Etelä-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö / Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n ehdotus / Lapuan kaupungin lausunto

LAPDno-2023-876

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Perustelut

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 27.11.2023 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n kaavaehdotuksen. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaavaehdotuksen aineiston ja valtuutti Etelä-Pohjanmaan liiton pyytämään kaavaehdotuksesta ennen sen julkisesti nähtäville asettamista lausunnot MRA §13:n mukaisesti ELY-keskukselta, kunnilta, kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitoilta, maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä niiltä ministeriöiltä, joita asia koskee. Kaavaehdotuksen lausuntoaika on 30.11.2023-10.1.2024.
 

Ehdotus

Esittelijä

Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa tekninen johtaja Mirva Korven antamaan Lapuan kaupungin lausunnon maakuntakaava 2050 kaavaehdotukseen.
 

Päätös

Kaupunginjohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

Valmistelija

Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Perustelut

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 27.11.2023 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n kaavaehdotuksen. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaavaehdotuksen aineiston ja valtuutti Etelä-Pohjanmaan liiton pyytämään kaavaehdotuksesta ennen sen julkisesti nähtäville asettamista lausunnot MRA §13:n mukaisesti ELY-keskukselta, kunnilta, kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitoilta, maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä niiltä ministeriöiltä, joita asia koskee. Kaavaehdotuksen lausuntoaika on 30.11.2023-10.1.2024. Lapuan kaupunki on pyytänyt lausuntoajan pidentämistä. Lausuntoaikaa on jatkettu 29.1.2024 asti.

Lapuan kaupungin lausunto maakuntakaava 2050 -kaavaehdotukseen on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy Lapuan kaupungin liitteenä olevan lausunnon maakuntakaava 2050 -kaavaehdotukseen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

Esteellisyys

Esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta poistui tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17.46 - 17.55 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kai Pöntinen sekä kaupunginhallituksen jäsenet Riitta Kangasluoma ja Sari Oja-Lipasti. Puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 17.46 - 17.55 toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Pekka Kivisaari.

Valmistelija

  • Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Perustelut

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 26.3.2024 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville (MRL §65, MRA §12). Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläoloaika on 5.4.-13.5.2024. Kaikki maakuntakaava-aineistot löytyvät osoitteesta: www.epliitto.fi/maakuntakaava. Kuulemisen aikana osallisilla on mahdollisuus lausua kaavaehdotuksesta mielipiteensä. 

Maakuntakaava sisältää aluerakenteen, liikenteen ja teknisen huollon verkostojen, viherrakenteen, luonnonvarojen, energiantuotannon sekä kulttuuriympäristöjen teemat. Kaavan laadinta ja sen nähtävilläolo perustuu lakiin (MRL 65 § ja MRA 12 §). 

Muistutukset tulee toimittaa viimeistään 13.5.2024 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi tai kirjeitse os. Etelä-Pohjanmaan liitto, PL 109, 60101 Seinäjoki.

Liitteenä on Lapuan kaupungin lausunto Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n kaavaehdotukseen.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Lapuan kaupungin liitteenä olevan lausunnon Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n kaavaehdotukseen.

Päätös

Kaupunginjohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

Esteellisyys

  • Esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta poistui tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17.25 -​ 17.33 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kai Pöntinen sekä kaupunginhallituksen jäsen Sari Oja-Lipasti. Puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 17.25 - 17.33 toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Pekka Kivisaari.