Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2024

§ 150 Foodwest Oy:n yhtiökokous 22.5.2024

LAPDno-2024-382

Valmistelija

  • Minna Kangasluoma, Hallintopäällikkö, minna.kangasluoma@lapua.fi

Perustelut

Foodwest Oy:n yhtiökokous on 22.5.2024 klo 10.00. Kokous pidetään teams kokouksena. Kaupunginhallitus on 22.5.2023 § 176 valinnut Foodwest Oy:n yhtiökokousedustajaksi ajalle 1.6.2023 - 31.5.2025 hallintopäällikön.
Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa kokousta varten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä yhtiökokouksen ajankohdan tiedokseen.
2. antaa ohjeistuksen yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.