Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2024

§ 152 Hallinnon toimialan viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Päivi Luhtala-Sipilä, henkilöstöpäällikkö, paivi.luhtala-sipila@lapua.fi

Perustelut

Hallinnon toimiala

Lapuan kaupungin hallintosäännön liitteessä 1 ratkaisuvaltaa on delegoitu seuraaville hallinnon toimialan viranhaltijoille: 

-   hallintopäällikkö
-   talouspäällikkö
-   henkilöstöpäällikkö
-   tietohallintopäällikkö
-   yhteyspäällikkö

Hallintosäännön 5 luvun 31 §:n (ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen) mukaan kaupunginhallituksen alaisen toimielimen sekä viranhaltijan on ilmoitettava kaupunginhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Hallintosäännön 5 luvun 31 §:n mukainen ilmoitus hallinnon toimialan viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 18.4.2024 - 2.5.2024:

-   Hallintopäällikön viranhaltijapäätös 18.4.2024 § 3 / Kahvila Nukkeruusun vuokraaminen Iisi ry:lle
-   Talouspäällikön viranhaltijapäätös 29.4.2024 § 2 / S-Business yrityskortin (S-ryhmä) hankinta ruokapalveluille

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ei ota edellä mainittuja viranhaltijoiden päätöksiä  ajalta 18.4.2024 - 2.5.2024 kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginjohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen keskustelun jälkeen.