Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2024

§ 151 Kaupunginvaltuuston päätösten 29.4.2024 laillisuuden tarkastus ja täytäntöönpano

LAPDno-2024-105

Valmistelija

  • Minna Kangasluoma, Hallintopäällikkö, minna.kangasluoma@lapua.fi

Perustelut

Kuntalain 96 §:n mukaan "Jos kunnanhallitus katsoo,​ että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,​ kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."

Ehdotus

Esittelijä

  • Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus: 
Kaupunginhallitus toteaa,​ ettei sillä ole huomautettavaa kaupunginvaltuuston 29.4.2024 tekemien päätösten laillisuudesta.
Päätösten täytäntöönpanemiseksi kaupunginhallitus päättää seuraavaa:

§ 27 Lapuan kaupungin strategia 2023 - / Toimenpiteet tulevaisuuden skenaarioiden ja lupausten toteuttamiseksi
Kaupunginjohtajan ehdotus: Päätöksestä ilmoitetaan kaupunginjohtajalle, toimialoille ja tiedotetaan kaupungin henkilöstölle. 

§ 28 Talousarvion toteutuminen 2023 / Sivistyslautakunta
​​​​Kaupunginjohtajan ehdotus: Päätöksestä ilmoitetaan sivistys- ja hyvinvointijohtajalle ja talouspäällikölle.

§ 29 Talousarvion toteutuminen 2023 / Vapaa-ajan ja hyvinvointilautakunta
Kaupunginjohtajan ehdotus: Päätöksestä ilmoitetaan sivistys- ja hyvinvointijohtajalle ja talouspäällikölle.

§ 30 Konserniohjaus / raportti konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisesta tilanteesta sekä arvio omistajaohjauksen tuloksellisuudesta
Kaupunginjohtajan ehdotus: Päätöksestä ilmoitetaan kaupunginjohtajalle ja talouspäällikölle.

§ 31 Takauksen myöntäminen Lapuan Kotiasunnot Oy:n Niskalankatu 2 B investoinnin rahoitukselle
Kaupunginjohtajan ehdotus: Päätöksestä ilmoitetaan Lapuan Kotiasunnot Oy:lle ja talouspäällikölle.

§ 32 Yhteyspäällikön viran lakkauttaminen 1.5.2024 alkaen
Kaupunginjohtajan ehdotus: Päätöksestä ilmoitetaan kaupunginjohtajalle ja henkilöstöpäällikölle.

§ 33 Lapuan kaupungin hallintosäännön muuttaminen 1.5.2024 alkaen
Kaupunginjohtajan ehdotus: Päätöksestä ilmoitetaan lautakunnille, sivistys- ja hyvinvointijohtajalle, tekniselle johtajalle, kaupunginjohtajalle, hallintopäällikölle ja tiedotetaan kaupungin henkilöstölle. 

§ 34 Tonttien hinnat 1.7.2024 alkaen
Kaupunginjohtajan ehdotus: Päätöksestä ilmoitetaan talouspäällikölle ja kaupungingeodeetille. 

§ 35 Asemakaavan muutos ja laajennus / 1. Keskustan, 5. Kiviristin, 7. Ritamäen ja 8. Liuhtarin kaupunginosat, korttelit 507, 512, 513 ja osakortteli 514 / Kiviristin koulu- ja virkistyskeskus
Kaupunginjohtajan ehdotus: Päätöksestä ilmoitetaan tekniselle lautakunnalle, kaupungingeodeetille ja hallintosihteerille/asianhallintasihteerille sekä MRL:n 8:67 mukaisille kunnan jäsenille.
Asemakaavan hyväksymisestä kuulutetaan kuten kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan (16:93 2 mom.), ja lähetetään tiedoksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle sekä tiedotetaan muille MRA:n 16:94 2 momentissa ja MRA 16:95 2 momentissa tarkoitetuille tahoille. 

§ 36 Vuoden 2024 europarlamenttivaalit / Eräät europarlamenttivaalien 2024 toimittamiseen liittyvät palkkiot
Kaupunginjohtajan ehdotus: Päätöksestä ilmoitetaan toimistosihteerille, palkkasihteerille, henkilöstöpäällikölle ja hallintopäällikölle.

§37 Nimeämispyyntö Kuntayhtymä Kympin toimielimiin / Lapuan kaupungin edustajat yhtymäkokoukseen 31.5.2025 saakka
Kaupunginjohtajan ehdotus: Päätöksestä ilmoitetaan Kauhavan kaupungin kirjaamoon.

§ 38 Ilmoitusasiat
Kaupunginjohtajan ehdotus: Päätös ei edellytä erillistä täytäntöönpanoa.

§ 39 Muut asiat 
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.4.2024 on jätetty kaksi valtuustoaloitetta:
1. Valtuutettu Riitta Kangasluoman ja 11 muun valtuutetun valtuustoaloite / Lasten ja nuorten harrastustoimintaan käytettävien tilavuokrien kohtuullistamisesta oman kaupungin seurojen harrastajille. 
2. Valtuutettu Helena Lahtisen ja 10 muun valtuutetun valtuustoaloite / Lapuan oppikoulu 120 vuotta.  

Kaupunginvaltuusto lähetti valtuustoaloitteet kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus: 
Valtuustoaloite /  Lasten ja nuorten harrastustoimintaan käytettävien tilavuokrien kohtuullistamisesta oman kaupungin seurojen harrastajille lähetetään sivistys- ja hyvinvointijohtajalle valmisteltavaksi ja hyvinvointilautakunnalle käsiteltäväksi.

Valtuustoaloite / Lapuan oppikoulu 120 vuotta lähetetään sivistys- ja hyvinvointijohtajalle valmisteltavaksi ja sivistyslautakunnalle käsiteltäväksi.
 

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotukset.