Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2024

§ 146 Kirjallinen vastaus Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudelle haastehakemukseen viemärivahinko / Virkataloo Oy (Piispankatu 2)

LAPDno-2023-742

Valmistelija

  • Minna Kangasluoma, Hallintopäällikkö, minna.kangasluoma@lapua.fi

Perustelut

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 11.3.2024 pyytänyt antamaan kirjallisen vastauksen vahingonkorvauslakiin perustuvassa riita-asiassa kantajan 28.2.2024 päivätystä haastehakemuksesta johtuen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudelle. 

Riita-asia koskee kellarikerroksen vesivahingon korvausta Virkataloo Oy:n omistamassa Lapuan hiippakunnan piispan entisessä virka-asunnossa osoitteessa Piispankatu 2, 62100 Lapua. Haastehakemus on liitteenä.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on pyytänyt kaupunginhallitusta haastehakemuksen johdosta liittämään asiakirjoihin kirjallisen vastauksen liitteineen 10.5.2024 mennessä. 

Lapuan kaupungin kirjallinen vastaus on liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ja antaa liitteenä olevan kirjallisen vastauksen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudelle.

Päätös

Kaupunginjohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen keskustelun jälkeen.