Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2024

§ 149 Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokous 17.5.2024

LAPDno-2024-376

Valmistelija

  • Minna Kangasluoma, Hallintopäällikkö, minna.kangasluoma@lapua.fi

Perustelut

Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokous on 17.5.2024 klo 10.00. Kokous pidetään Kuntarhoituksen toimitiloissa osoitteessa Jaakonkatu 3 A , 5 krs. kokoustila Euro, 00100 Helsinki. Kaupunginhallitus on 22.5.2023 § 176 valinnut Kuntarahoiitus Oyj:n yhtiökokousedustajaksi ajalle 1.6.2023 - 31.5.2025 talouspäällikön.
Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa kokousta varten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä yhtiökokouksen ajankohdan tiedokseen.
2. antaa ohjeistuksen yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.