Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2024

§ 148 Lapuan Nuorisovaltuuston toimintasääntöjen muutos 1.6.2024 alkaen

LAPDno-2024-280

Valmistelija

  • Minna Kangasluoma, Hallintopäällikkö, minna.kangasluoma@lapua.fi

Perustelut

Lapuan kaupungin hallintosäännön 2 luvun 13 §:n mukaan erilaisten vaikuttamistoimielimien kuten nuorisovaltuuston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus. Nämä vaikuttamistoimielimet eivät ole kunnan viranomaisia ja Lapuan Nuorisovaltuusto toimii lapualaisen nuorison äänitorvena, järjestää nuorille toimintaa sekä edistää osaltaan nuorisolain toteutumista. Lapuan Nuorisovaltuusto on laatinut toiminnalleen toimintasäännön ja kaupunginhallitus on hyväksynyt sen kokouksessaan 29.4.2019 § 4.

Lapuan Nuorisovaltuusto on 15.4.2024 kokouksessaan päivittänyt toimintasääntöään ja päättänyt esittää kaupunginhallitukselle päivitetyn toimintasäännön vahvistamista. Päivitysehdotus pitää sisällään muutoksen virallisten kokousten määrässä siten, että neljän virallisen kokouksen sijaan on vain kaksi virallista kokousta, eli syyskokous ja kevätkokous. Lisäksi Seurakuntaopiston nimi on muutettu STEP-koulutus Lapuaksi. 

Esityksen mukainen nuorisovaltuuston päivitetty toimintasääntö liitteenä.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä nuorisovaltuuston päivitetyt toimintasäännöt 1.6.2024 alkaen.

Päätös

Hallintopäällikkö alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen keskustelun jälkeen.