Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2024

§ 145 Olli Lahdensuon eroanomus kaikista luottamustoimista Lapuan kaupungin toimielimissä / kaupunginvaltuuston jäsenyydestä ja teknisen lautakunnan jäsenyydestä sekä uuden varavaltuutetun määrääminen

LAPDno-2024-367

Valmistelija

  • Minna Kangasluoma, Hallintopäällikkö, minna.kangasluoma@lapua.fi

Perustelut

Olli Lahdensuo on pyytänyt eroa Lapuan kaupungin kaikista luottamustoimista. Lahdensuon eroanomus on oheismateriaalina.

Olli Lahdensuo on Lapuan kaupunginvaltuuston jäsen ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kuntalain 17 §:n 2 momentin nojalla, jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

Vaalilain (714/1998) 93 §:n 2 momentin mukaan, jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se

1. myöntää Olli Lahdensuolle eron kaupunginvaltuuston valtuutetun tehtävästä ja teknisen lautakunnan puheenjohtajan tehtävästä.

2. kutsuu Olli Lahdensuon tilalle valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi varavaltuutetun. 

Lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle esitetään, että hän pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun kuntalain 17 §:n mukaan. 

3.  valitsee Olli Lahdensuon tilalle teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi uuden henkilön. 

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.