Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2024

§ 143 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Lapuan kaupungin hallintosäännön 16 luvun 140 §:n 3 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.12.2023 § 390 päättänyt, että kaupunginhallituksen pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavana toisena työpäivänä. Jos kokousta seuraava toinen työpäivä on pyhäpäivä, voi tarkastus siirtyä seuraavaan työpäivään. Pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu sähköisellä allekirjoituksella. 

Kaupunginhallitus voi päättää pöytäkirjan tarkastamisesta kiireellisissä asioissa tarvittaessa myös erikseen.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:   

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hanna-Maria Kortesoja ja Helena Lahtinen sekä varatarkastajiksi Tanja Norrena ja Esa Rintala.

 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna-​Maria Kortesoja ja Helena Lahtinen sekä varatarkastajiksi Sari Oja-​Lipasti ja Esa Rintala.