Perusturvalautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Terhi Haapala, Perusturvajohtaja, terhi.haapala@lapua.fi

Perustelut

1. Kooste Lapuan Voimaa vanhuuteen- työstä 2021-2022

2. Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 8.4.2022 Valtionavustus julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid 19 epidemiasta vuonna 2021

3. Avi:n rekisteriote yksityinen elinkeinonharjoittaja Tmi Heikki Riikilä

4. Seinäjoen Kuulopiste Oy Luvan muutos 

5. Attendo Terapia Oy, luvan muutos

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Haapala, Perusturvajohtaja, terhi.haapala@lapua.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.