Perusturvalautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Terhi Haapala, Perusturvajohtaja, terhi.haapala@lapua.fi

Perustelut

Lapuan kaupungin hallintosäännön 16 luvun 119 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Hallintosäännön 16 luvun 120 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.