Perusturvalautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Lähihoitajan toimen täyttölupa / hoitorinki 1.7.2022 alkaen

LAPDno-2022-428

Valmistelija

  • Anu Kaappola, vs. hoitotyön johtaja, anu.kaappola@lapua.fi

Perustelut

Hoitorinki on toiminut Lapualla jo useamman vuoden ajan. Hoitoringin työ on lähihoitajapainotteista ja asiakkaiden kotona tapahtuvaa 3-vuorohoitoa. Hoitotyö on erityisesti hyvää perushoitoa ja vammaisen henkilön hoitotyötä. Hoitorinki toimii nykyisellään akuutti- ja kuntoutusosaston alla ja hoitoringin henkilökunnan  lähiesihenkilönä toimii akuutti- ja kuntoutusosaston  osastonhoitaja ja lääketieteellisestä hoidosta vastaa osaston ylilääkäri.

Kotisairaalan kautta hoidetaan sairaanhoitajan työtehtävät tarpeen mukaan kuten antibioottihoidot ja
suonensisäiset nesteytykset. Tällä hetkellä hoitoringissä työskentelee kaksi vakituista lähihoitajaa ja määräaikaisia lähihoitajia. Yksi määräaikaisista lähihoitajista on työskennellyt hoitoringissä yhdenjaksoisesti  yli kolme vuotta, joten toimen vakinaistaminen on perusteltua. Jotta hoitorinki voi toimia ympärivuorokautisesti, tarvitaan hoitoringin toteuttamiseen 5-6 työntekijää. Nykyisten rekryhaasteiden vuoksi on myös tärkeää sitouttaa henkilöstöä. Yhtenä keinona tähän on mm. henkilöstön vakinaistaminen. 

Hoitoringissä on selkeä tarve vakituiselle lähihoitajalle. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi toimen täyttäminen on välttämätöntä. 

Liitteenä toimen perustamislomake

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Haapala, Perusturvajohtaja, terhi.haapala@lapua.fi

Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaa lähihoitajan toimen 1.7.2022 alkaen ja myöntää toimelle täyttöluvan edellämainitusta ajankohdasta lukien. Toimen alkusijoituspaikkana on  terveyspalvelut / hoitorinki. 

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvajohtajan ehdotuksen.