Perusturvalautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Muut asiat

Valmistelija

  • Terhi Haapala, Perusturvajohtaja, terhi.haapala@lapua.fi

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:36