Perusturvalautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Perhehoitajien kilometrikorvaukset

LAPDno-2022-448

Valmistelija

  • Johanna Lamminen, Sosiaalipalvelujohtaja, johanna.lamminen@lapua.fi

Perustelut

PERHEHOITAJIEN KILOMETRIKORVAUKSET

Lapualla perhehoitajille on maksettu kilometrikorvauksia 0,20 € / kilometrin mukaan useiden vuosien ajan. Perhehoitajille maksettava kilometrikorvaus on ollut sama kuin mikä on KELAn maksama kilometrikorvaus 25 € omavastuuosuuden jälkeen.

Perhehoitajille syntyy kilometrikorvauksia seuraavista asioista:

1. Lasten kuljettaminen kotilomille omien vanhempiensa ja huoltajiensa kotiin, isovanhempien tai muiden läheisten kotiin. Perhehoitaja mahdollistaa ja toteuttaa tehtävässään lapsen oikeutta tavata vanhempiaan ja lapselle läheisten ihmissuhteiden tukemista.

 2. Sijoitettujen lasten kuljettaminen perhehoitajien lakisääteisten vapaiden lomittajien (toimeksiantosuhteisten)  luokse lakisääteisten vapaiden ajaksi

3. Lasten kuljettaminen kouluun ja varhaiskasvatukseen Lapualle kotipaikkakunnalle (Lapuan ulkopuoliseen perhehoitokotiin sijoitettaessa) sijoituksen alkuaikoina, hallinto-oikeudesta huostaanoton päätöksen odotteluaikana tai sijoituksen alkaessa lukuvuoden loppumetreillä tai opintojen viimeisinä kuukausina tai muusta lasta tukevasta yksilöllisestä syystä johtuen.

4. Erityisterveydenhuollon palveluihin kuljettamisesta kertyvät kilometrit  Kelan omavastuuosuuden osalta

5. Sijoitetulle lapselle järjestettyjen lomamatkojen kilometrejä.

6. Sijoitetun lapsen neuvotteluihin Lapualle ajetut kilometrit perhehoitokodille Lapuan ulkopuolelta.

7. Lapsen neuvolakäynnit, mikäli neuvolapalvelua ei ole siirretty lapsen kotikunnasta Lapualta sijoituskuntaan.

8. Perhehoitajille järjestettäviin työnohjauksiin Seinäjoelle ja vertaisryhmätapaamisiin Lapualle osallistumisesta koituvat kilometrit.

Perhehoitajile  maksettavaa kilometrikorvausta ehdotetaan nostettavan 0,2€/km:sta 0,30 €/km 1.6.2022 alkaen. 

Korotussumman asettaminen perustuu oman auton kilometrikohtaisen vähennyksen nousuun vuodelle 2022

Jos saat vähennyksen oman auton käytön mukaan, vähennys on 0,30 euroa kilometriltä. Käyttöetuautosta vähennys on 0,24 euroa. Nämä kilometrikohtaiset vähennykset ovat 5 senttiä enemmän kuin edellisenä vuonna.

Jos matkakulut voi vähentää oman auton käytön mukaan laskettuna, vähennys on 0,30 euroa kilometriltä koko vuodelta 2022. Tämä vähennys on mahdollista tehdä verokortille 1.7.2022 alkaen.

Vuoden 2021 matkakuluvähennys oman auton käytön mukaan on 0,25 euroa kilometriltä.

(lähde: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/verotuksen_muutoksia/ty%C3%B6matkav%C3%A4hennys/)

Perhehoitajien kilometrikorvauksen korottamisen perusteena ovat:

1.       Verottajan tekemä korotus kilometrikorvauksiin

2.       Viimeisen vuoden aikana polttoaineiden hintojen lähes kaksinkertaistuminen.

3.       Perhehoitajat ajavat toimeksiannon edellyttämiä matkoja, joihin heidät velvoitetaan.

Suomessa on suuri hajonta perhehoitajille maksettavista km-korvausten suuruuksissa. Osa kunnista maksaa työsuhteisen km-korvauksen suuruista summaa 0,46 €/km eli korvaus on sama,  jota kunnan työntekijät saavat työmatkakorvauksena oman auton käytösta, osa taas maksaa Kelan korvauskäytäntöjen mukaan. Etelä-Pohjanmaalla vaihteluväli ollessa 0,2 €/km-0,46€/km.  Hyvinvointialueen aloittaessa 1.1.2023 alkaen tullaan perhehoidon kilometrikorvauksien yhdenmukaistamista koko alueella.

Kilometrikorvauksen nostamisen kustannusvaikutus

Vuoden 2021 aikana Lapuan lastensuojelun toimeksiannossa toimi 17 perhehoitokotia. Vuoden 2021 aikana perhehoitajat ajoivat kilometrikorvattavia ajoja yhteensä 81152 km á 0,20€/km. Kokonaissumma yhteensä 16 230,40 €. Korotus 0,20 €:sta 0,30€:n tuo lisäkustannuksia vuoden 2021 ajettujen perhehoitokilometrien mukaan laskettuna noin 8 115,20 € /vuosi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Haapala, Perusturvajohtaja, terhi.haapala@lapua.fi

Perusturvalautakunta päättää, että perhehoitajille maksettava kilometrikorvaus on 1.6.2022 alkaen 0,30 €/km heidän ajaessaan toimeksiantosuhteen edellyttämiä ajoja.

 

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvajohtajan ehdotuksen.