Perusturvalautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset 15.4 - 19.5.2022

LAPDno-2022-170

Valmistelija

  • Terhi Haapala, Perusturvajohtaja, terhi.haapala@lapua.fi

Perustelut

Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset 15.4.-19.5.2022

Lapuan kaupungin hallintosäännön 5 luvun 31 § 2 mom. mukaan: " Lautakunnan alaisen toimielimen tai viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuunottamatta sellaisia asioita, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei käytä otto-oikeuttaan".

Perusturvalautakunnan tiedoksi ilmoitetaan mahdollista lautakunnan otto-oikeuden käyttöä varten seuraavat perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset: 

HENKILÖSTÖPÄÄTÖKSET:

§ 19 Sairaanhoitajan täyttölupa / vastaanotto-toimenpideosasto

§ 20 Sairaanhoitajan toimen täyttölupa 

§ 21 Sosiaalityöntekijän viran täyttölupa 1.6.2022 alkaen 

§ 22 Sosiaalityöntekijän viran täyttölupa 1.8.2022 alkaen

§ 23 Lähihoitajan toimen täyttölupa / akuutti- ja kuntoutusosasto 

 

HANKINTAPÄÄTÖKSET: -

YLEINEN PÄÄTÖS: -

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Haapala, Perusturvajohtaja, terhi.haapala@lapua.fi

Perusturvalautakunta päättää mahdollisesta otto-oikeuden käyttämisestä perusturvajohtajan edellä mainittujen viranhaltijapäätösten osalta. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja merkitsi tehdyt päätökset tiedokseen.