Perusturvalautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Perusturvan talouden toteuma 1.4.-30.4.2022

LAPDno-2022-450

Valmistelija

  • Terhi Haapala, Perusturvajohtaja, terhi.haapala@lapua.fi

Perustelut

Perusturvalautakunnan alaisen toiminnan toimintatuottoja kertyi 1.1.-30.4.2022 ajalla 6,2 % budjetoitua vähemmän, toteuman ollessa 27,1% ( perusterveydenhuolto 23,1 %, ikäihmisten palvelut 28,6 % ja sosiaalipalvelut 33,5%).  Maksutuottojen alhaisempaan kertymään on vaikuttanut mm. asiakasmaksulain muutokset. Tuottoja on alentanut alkuvuoden osalta myös koronan aiheuttamat toiminnanrajoitukset sekä henkilöstövajeesta johtunut vastaanottoaikojen rajallisuus. Lisäksi toteumaprosenttia heikentää se, että tuet ja avustukset  (1,6%) kohtaan on perusterveydenhuollon tuottoina budjetoitu koronatukia, joita valtio ei ole alkuvuoden aikana korvannut. Koronatuet/-avustukset korvattaneen kunnille myöhemmin. 

Perusturvalautakunnan toimintamenot ovat 1.1.-40.4.2022 aikana toteutuneet lähes suunnitellusti, toteuman ollessa 33,9 % ( perusterveydenhuolto 34,7% , ikäihmisten palvelut 34,4%, sosiaalipalvelut 33,4 %, yleishallinto 31,3 %). Ylitys on 0,6 % tasaiseen toteumaan verrattuna. Toimintamenojen osalta henkilöstökulujen toteuma on kokonaisuudessaan alittunut, toteuman ollessa 32,9%. Palvelujen ostot ovat ylittyneet, toteuman ollessa 34,4 %. Tähän on vaikuttanut mm. laboratoriopalvelujen ostot  ja työvoiman vuokrauksesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Lisäksi  aineet, tarvikkeet ja tavarat ( toteuma 41,3 %) osiossa ylitys on aiheutunut lääkkeistä ja hoitotarvikekustannuksista.  

Erikoissairaanhoidon osalta talousarviomääräraha on 160 000€ pienempi kuin vuoden 2021 toteuma. Alkuvuoden osalta erikoissairaanhoidon kustannukset ovat toteutuneet lähes talousarvioraamin mukaisesti, toteuman ollessa 33,5 %, ylitys 0,2 %. 

Kokonaisuutena perusturvan toimintakate oli - 18 238 000 €, toteuman ollessa 34,5 %. Ylitys 1,2 %.  

Oheismateriaalina perusturvalautakunnan talouden toteuma 1.1.-30.4.2022. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Haapala, Perusturvajohtaja, terhi.haapala@lapua.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi 1.1.-30.4.2022 talouden toteuman. 

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvajohtajan ehdotuksen.

Liitteet

Oheismateriaali