Perusturvalautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Rempparyhmän työpajasiirto Liuhtarin kiinteistöön ja siirrosta aiheutuvat kustannukset

LAPDno-2022-449

Valmistelija

  • Johanna Lamminen, Sosiaalipalvelujohtaja, johanna.lamminen@lapua.fi

Perustelut

REMPPARYHMÄN TYÖPAJAN SIIRTO LIUHTARIN KIINTEISTÖÖN JA SIITÄ AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET

Yleistä rempparyhmän toiminnasta

Rempparyhmän työpaja on aktiivinen toimija työikäisten sosiaalipalveluissa. Työpajatoiminta on suunnitelmallista toimintaa, joka räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Työpaja toimii non-stop periaatteella.  Rempparyhmän asiakkaat ovat kuntouttavassa työtoiminnassa työpajalla, mikä on kohti työelämää kuntouttavaa sosiaalihuollon palvelua. Työpajan asiakkailla on mahdollisuus vahvistaa työelämässä vaadittavia taitoja. Jakson aikana mietitään myös jatkopolkuja. Sopimus rempparyhmään saapumiselle sovitaan monialaisessa työllistymis- tai aktivointisuunnitelmassa asiakkaan, sosiaalikeskuksen sosiaaliohjaajan ja TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Minimissään sopimusjakso on pituudeltaan 3 kuukautta, 1-4 päivää viikossa, 4-8 tuntia päivässä.

Rempparyhmän toiminta on alkanut Lapualla maaliskuussa 2021, vanhan lukion kuvaamataidon luokassa. Asiakkaita rempparyhmässä on ollut maalis-joulukuussa 16, asiakaskäyntipäiviä 441 sekä tehtyjä työtunteja on ollut 1 221. Toiminnan aikana asiakkaita on saatu työelämään. Rempparyhmän toiminnan ansiosta kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen maksuissa saatiin säästöä maalis-joulukuun aikana 2021 yhteensä 31 065 €. 

Perustelut rempparyhmän työpajan siirrolle Liuhtarin kiinteistöön, vanhan keskuskeittiön tiloihin (n. 200 m2)

Rempparyhmän toiminta tapahtuu tällä hetkellä vanhan lukion tiloissa, mikä on suunniteltu purettavaksi lähivuosina. Rempparyhmän toimintaan tarvitaan tilavammat ja toimivammat tilat. Nykyisin käytössä on 100 m2 työsali. Entisen keskuskeittiön tilat Liuhtarin kiinteistössä ovat vapautumassa toukokuun aikana ja ne ovat nykyisiä tiloja puolta suuremmat, ja tilojen on arvioitu soveltuvan työpajan käyttöön. Työturvallisuuteen liittyvät asiat pystytään huomioimaan Liuhtarin kiinteistössä myös paremmin, kuten hiontapölyn ja purun poisto sekä ilmanvaihdon parantaminen.

Rempparyhmässä tehdään hionta- ja maalaustöitä, joista muodostuu haitallista hiontapölyä ja maalikaasuja. Käytössä olevat koneet ja laitteet tarvitsevat isommat tilat, jotta niiden asettelu ja käyttö on työturvallisuussäännösten mukaista. Työpajan siirtäminen Liuhtariin lisää merkittävästi muita synergiaetuja kuten yhteiskäyttöä Jukantuvan toimintakeskuksen kanssa. Uudet tilat edistävät yhteistyötä myös kaupungin viheraluepalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa, jolloin työpaja voi toteuttaa paremmin kaupungin toimeksiantona mm. erilaisia kunnostustehtäviä. Merkittävä työturvallisuusriski korjaantuu, kun työpajaohjaaja ei toimi yksin, täysin erillään muista toimintayksiköistä.

Rempparyhmän toiminta on osa työllisyyspalveluja ja selkeä yhdyspintatoiminto hyvinvointialueen ja kuntien välillä. Työllisyyspalvelujen siirtyessä kuntien vastuulle, on entistä tärkeämpää tiivistää yhteistyötä. Työpajan siirrolla Liuhtarin kiinteistöön varmistetaan pajamuotoisen toiminnan jatkuminen Lapualla. Lisäksi työpajan sijoittuminen sote-toimijoiden kanssa samaan kiinteistöön, mahdollistaisi Liuhtarin kiinteistön optimaalisen käytön (vuokraus hyvinvointialueelle) myös jatkossa. 

TA2022 ei ole varattu investointimäärärahoja työpajan tilojen siirtämiseksi Liuhtarin kiinteistöön. Mikäli työpajan siirrolle myönnetään tarvittava investointimääräraha, tavoitteena on rempparyhmän työpajan siirtäminen Liuhtarin kiinteistöön kesän ja syksyn 2022 aikana. Rempparyhmän työpajatoiminta siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023, koska kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuollon palvelua. Teknisen keskuksen asiantuntijat ovat arvioineet välittämättömien työtilojen rakennuskustannuksiksi 70 000 € ( purunpoistojärjestelmä 30 000€, rakennus- ja purkutyöt 20 000€, sähkö- ja LVI työt 20 000€).  Arvioon ei ole laskettu toiminnan vaatimia irtokalusteita, koneita ja laitteita. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Haapala, Perusturvajohtaja, terhi.haapala@lapua.fi

Perusturvalautakunta päättää, että se 

1. hyväksyy rempparyhmän työpajan siirron Liuhtarin kiinteistöön ja

2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntäisi 70 000€ lisämäärähan ( investointi) työpajan siirrosta aiheutuviin välttämättömiin rakennuskustannuksiin ja 

3. myöntää 10 000€  lisämäärärahan välttämättömiin kaluste, kone ja laitehankintoihin. 

 

Päätös

1. Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvajohtajan ehdotuksen.

2. Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvajohtajan ehdotuksen.

3. Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvajohtajan ehdotuksen.

 

Työpajan ohjaaja Janne Joensuu esitteli perusturvalautakunnalle rempparyhmän toimintaa klo17:03-17:13.