Tekninen lautakunta, kokous 7.5.2024

§ 81 Osayleiskaava / Simpsiönvuoren pohjoisosan osayleiskaava 2040 / Teknisen lautakunnan lausunto

LAPDno-2024-311

Valmistelija

  • Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi

Perustelut

Simpsiönvuoren pohjoisosan osayleiskaava 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 10.4.-10.5.2024, kaikille avoin yleisötilaisuus on pidetty 24.4.2024 Simpsiön Taivaanpankolla. 

Simpsiön osayleiskaavan vireilletulosta ja Simpsiönvuoren pohjoisosan osayleiskaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on pyydetty teknisen lautakunnan lausuntoa.

Lapuan kaupunginhallitus on 9.11.2020 päättänyt yleisaavan laatimisesta Simpsiön alueelle, 2.213 hehtaarin kokoiselle alalle. Yleiskaava on jaettu kahteen osaan, Simpsiönvuoren pohjoisosaan ja Simpsiönvuoren eteläosaan. Simpsiön yleiskaavoitus aloitetaan pohjoisosasta, pinta-ala noin 934 hehtaaria (voi tarkentua kaavoitusprosessin aikana).  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Master Plan 2014, Master Plan 2014 raportti sekä Simpsiön luontoselvitys löytyvät kaupungin kotisivuilta osoitteesta:

https://lapua.fi/wp-content/uploads/2024/04/Osallistumis-ja-arviointisuunnitelma-Simpsionvuoren-pohjoisosa-osayleiskaava-2040-2.pdf 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi

Teknisellä lautakunnalla ei ole huomauttamista Simpsiönvuoren pohjoisosan osayleiskaava 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.