Tekninen lautakunta, kokous 7.5.2024

§ 71 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Lapuan kaupungin hallintosäännön 16. luvun 140 §:n 3 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jaana Tuuri ja Jaakko Ojanperä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi

Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Tuuri ja Jaakko Ojanperä.