Tekninen lautakunta, kokous 7.5.2024

§ 75 Siivouspalveluiden hankinta 1.6.2024 alkaen, useita kohteita

LAPDno-2024-282

Valmistelija

  • Leena Luomanen, Palvelupäällikkö, leena.luomanen@lapua.fi

Perustelut

Lapuan kaupungin puhtauspalvelut tuotetaan pääsääntöisesti kaupungin omana työnä. Osa kohteista on kuitenkin sellaisia, joiden siivouspalvelut on syytä ostaa, johtuen mm. toiminnan kausittaisesta luonteesta (jäähalli, pesäpallostadion, Jokilaakson puutarha ja hiihtomajan pukutila) tai hankaluudesta sovittaa palvelutuotantoa kyseisen yksikön vakituisen henkilöstön toimenkuvaan (Hellanmaan ja Männikön koulu). 

Ruoka- ja puhtauspalvelut on pyytänyt tarjousta edellä mainittujen kohteiden siivouspalveluista ajalle 1.6.2024 - 31.5.2026, mahdollinen optio ajalle 1.6.2026 - 31.5.2027. 

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankinta on hankinta-arvoltaan kansallinen hankinta. Hankintamenettely on avoin menettely. Hankinnasta on ilmoitettu Hilma-hankintailmoitusjärjestelmässä ja kaupungin verkkosivuilla 22.1 - 25.3.2024.

Tarjouksen jättivät määräaikaan 25.3.2024 klo 16.00 mennessä RTK-Palvelu Oy,  SOL Palvelut Oy sekä L&T Siivous Oy.

Tarjousten avaustilaisuus pidettin 27.3.2024 klo 8.15, läsnä palvelupäällikkö Leena Luomanen ja siivouspäällikkö Susanna Halla-aho.  

Hankittavien puhtauspalvelujen laadulle on määritelty vähimmäislaatuvaatimukset RYL laatutasokuvausten mukaan sekä esitetty viitteelliset työohjeet, joiden ehtojen täyttymistä on edellytetty tarjoajalta hintaa määritellessään, päätöksenteossa valintaperusteena edullisin hinta. Hintavertailussa on huomioitu ylläpitosiivouksen hinta € / kk / sopimuskausi, perussiivouksen hinta € / sopimuskausi sekä lisätöiden hinta € / 100 h arkipäivätaksan mukaan. Laskennassa käytettävä kuukausimäärä on tarjouspyynnössä ilmoitettu kunkin kohteen osalta erikseen. Edellä mainitut hinnat yhteenlaskien on saatu hankinnalle kokonaishinta, jonka perusteella  edullisimman kokonaishinnan tarjonnut valitaan toimijaksi. 

Hankinnan ennakoitu arvo koko sopimuskaudelle on noin 160 000 - 220 000 €.

Vertailu saaduista tarjouksista, hinta laskettu koko hankintajaksolle, optio mukaan lukien

 

Tarjoaja                   Tarjottu kokonaishinta hankintajaksolle € (alv. 0 %)  
RTK Palvelu Oy                       200 510,05 
 SOL Palvelut Oy  207 754,00 
L&Siivous Oy 241 962,11

 

Edullisin kokonaishinta RTK Palvelut Oy

Tarjouspyyntö liitteenä, avauspöytäkirja ja vertailutaulukko oheismateriaalina. 

Lapuan kaupungin hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää kansallisen hankintarajan ylittävistä hankinnoista toimialallaan 500.000 euroon asti. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi

Tekninen lautakunta hankkii jäähallin, pesäpallostadionin, Jokilaakson puutarhan, hiihtomajan pukutilan, Hellanmaan ja Männikön koulun siivouspalvelut ajalle 1.6.2024 - 31.5.2026 RTK Palvelu Oy:ltä. RTK Palvalu Oy:n vertailuhinta ajalle 1.6.2024 - 31.5.2026 ja optioajalle 1.6.2026 - 31.5.2027 on 200 510,05 € (alv 0%).

Tämä päätös ei merkitse sopimuksen syntymistä, vaan se laaditaan erikseen. 

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan päättämään option käyttämisestä ajalle 1.6.2026 - 31.5.2027. 

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Tämä päätös ei merkitse sopimuksen syntymistä, vaan se laaditaan erikseen. Tekninen lautakunta valtuutti teknisen johtajan päättämään option käyttämisestä ajalle 1.6.2026 - 31.5.2027. 

Pöytäkirjamerkintä: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kai Pöntinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.