Tekninen lautakunta, kokous 7.5.2024

§ 82 Talousarvion 2024 toteutuminen 1.1.-31.3.2024, tekninen lautakunta (neljännesvuosiraportit)

LAPDno-2024-46

Valmistelija

  • Kirsi Vesala, Hallintosihteeri, kirsi.vesala@lapua.fi
  • Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on nettobudjetoinnissa. Talousarvion nettosumma (toimintakate) on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Neljännesvuosittain laadittava raportti viedään tiedoksi myös kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2024 käyttötalouden osalta (tilanne 17.4.2024, sisältää sisäiset vuokrat):

 

Toimintakate  -1.325.000   29%
Toimintakulut -4.218.000  25%
Toimintatulot  2.280.000  24%
Valmistus omaan käyttöön        73.000  14%

 

Tarkempi erittely liitteessä.

Käyttötalouden menot ja tulot ovat pääosin toteutuneet budjetoidusti lukuunottamatta vanhan lukion purkukustannuksia, 

 

INVESTOINNIT

Talousarvion 2024 investointien toteutuma 1.1.-31.3.2024 (netto, tilanne 17.4.2024):

Talonrakennus (lisämäärärahat: yläkoulun katon korjaus 650.000 € / kv 5.2.2024 § 5 sekä uimahalli 160.000 €, jäähallin konesuoja 51.000 €, kaupungintalo 7.000 €, paloasema 50.000 €, Honkimetsän keskusvarasto 350.000 € / kv 18.3.2024 § 19) 

 TA24   TOT 3/2024   Tot-% 
 -2.883.000 €    -105.000  4 %

 

Liikenneväylät (lisämäärärahat: sadevesiviemäri 100.000 € ja liikenneturvallisuuden parantaminen 23.000 € / kv 18.3.2024 § 19) 

 TA24   TOT 3/2024   Tot-% 
 -2 114.000 €   -179.000 €    9 % 

 

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

    viheralueet

 TA24   TOT 3/2024   Tot-% 
 - 435.000 €   - 39.000 €   9 %

 

    ulkoliikuntapaikat 

TA24 TOT 3/24 Tot-% 
 - 461.000 €   0 €   0 % 

 

Vesihuoltolaitos (lisämäärärahat: vesijohtoverkoston saneeraus, Ritamäen vesitorni 75.000 € / kv 5.2.2024 § 4 sekä pumppaamojen saneeraus 103.000 € / kv 18.3.2024 § 19. Ta24 sisältää sis. inv.tuloja 55.000 € kp 96705 Pumppaamon saneeraus)

 TA24  TOT 3/2024  Tot-% 
 - 913.000 €   -251.000 €   28 %


Kalusto, tekninen toimiala (lisämäärärahat: vesihuoltolaitos kalusto 45.000 €, vss-valmiuskalusto 9.000 € ja liikenneväylät 9.000 € / kv 18.3.2024 § 19)

 TA24  TOT 3/2024   Tot-% 
 - 536.000 €   -140.000 €   26 %

 

Tekninen lautakunta yhteensä           

 TA24  TOT 3/2024   Tot-% 
 - 7.342.000 €   -714.000 € 

 10 % 

  

Investointien toteutumisen tarkempi erittely liitteessä. 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma esitetään liitteessä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi

Lautakunta merkitsee teknisen lautakunnan talousarvion 2024 toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2024 tiedokseen. 

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.