Tekninen lautakunta, kokous 7.5.2024

§ 76 Täyttölupa, Alanurmon koulu-päiväkoti / tilahuoltajan toimi 65%, 1.6.2024 alkaen 

LAPDno-2024-65

Valmistelija

  • Leena Luomanen, Palvelupäällikkö, leena.luomanen@lapua.fi

Perustelut

Alanurmon koululla / päiväkodilla on vapautumassa tilahuoltajan toimi (65 %) irtisanoutumisesta johtuen. 

Koulun ja päiväkodin puhtauspalvelujen tuottamisen resurssointi perustuu työmäärälaskentaan, toimen täyttäminen on välttämätöntä palvelutuotannon turvaamiseksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi

Tekninen lautakunta esittää, että kaupunginhallitus myöntää Alanurmon koulu/päiväkodin tilahuoltajan toimelle täyttöluvan 1.6.2024 alkaen. 

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.