Tekninen lautakunta, kokous 7.5.2024

§ 80 Vanha Kirkkotie -tiekunnan anomus kaupungin yksityistieavustusten piiriin

LAPDno-2024-366

Valmistelija

  • Ulpu Viimaluoto, Kunnallistekniikan suunnittelija, ulpu.viimaluoto@lapua.fi

Perustelut

Vanha Kirkkotien tiekunta on 23.4.2024 jättänyt kaupungille anomuksen pääsystä yksityistieavustusten piiriin.

Kaupunki on avustanut järjestäytyneitä yksityistietä, joiden tiedot ovat Maanmittauslaitoksen rekisterissä. Avustettavalla järjestäytyneellä yksityistiellä täytyy olla vähintään yksi pysyvän asutuksen kiinteistö sekä siihen matkaa tien alusta vähintään 300 metriä tai yksityistiellä on vähintään yksi toiminnassa oleva yritys/tuotantolaitos/maataloustila sekä siihen matkaa tien alusta vähintään 300 metriä.

Vanha Kirkkotie on järjestäytynyt yksityistie. Vanha Kirkkotiellä on pysyvää asutusta ja siihen on matkaa 400 metriä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi

Tekninen lautakunta päättää avustaa Vanha Kirkkotietä pysyvän asutuksen osalta ja ottaa Vanha Kirkkotien yksityisavustusten piiriin. Vuodesta 2024 alkaen Vanha Kirkkotielle myönnetään perusavustukset ja Vanha Kirkkotiellä on mahdollisuus hakea myös muita yksityistieavustuksia. Vanha Kirkkotie luokitellaan 5. luokkaan kuuluvaksi yksityistieksi.

Vanha Kirkkotie on järjestäytynyt yksityistie ja täyttää avustusehdot. Avustuspituus määräytyy asutun pituuden mukaan, jonne on matkaa 400 metriä. 

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.