Tekninen lautakunta, kokous 7.5.2024

§ 84 Viranhaltijapäätökset / Tekninen toimiala

Valmistelija

 • Kirsi Vesala, Hallintosihteeri, kirsi.vesala@lapua.fi

Perustelut

Lapuan kaupungin hallintosäännön 5 luvun 31 § 2 momentin mukaan lautakunnan alaisen toimielimen tai viranhaltijan on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Kuntalain 92 §:n mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 

Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan mahdollista lautakunnan otto-oikeuden käyttöä varten seuraavat teknisen toimialan viranhaltijoitten tekemät viranhaltijapäätökset: 

Tekninen johtaja

 • Vesihuoltopäällikön kelpoisuusehtojen ja virkanimikkeen muuttaminen vesihuoltoinsinööriksi / 4.4.2024 § 6
 • Kunnallistekniikan päällikön kelpoisuusehtojen muuttaminen / 4.4.2024 § 7
 • Käyttöoikeusanomus / Lapuan palokuntanaiset ry / 17.4.2024 § 9
 • Käyttöoikeusanomukset / Riihipuisto, Lapuan helluntaiseurakunta / 23.4.2024 § 10

 

Vt. kunnallistekniikan päällikkö

 • Puistoleikkipaikkojen peruskorjaus / 4.4.2024 § 12
 • Siirrettävien katsomoiden hankinta / 4.4.2024 § 13
 • Vesivahinkokorjaustyön hankinta / 5.4.2024 § 14
 • Vesivahinkokorjaustyön hankinta / 5.4.2024 § 15
 • Anomus tilapäisten mainosten asettamiseen / 24.4.2024 § 16
 • Vesivahinkokorjaustyön hankinta / 25.4.2024 § 17
 • Jätevesipumppaamoiden pinnansäätölaitteiden ja kiinteistöpumppaamoiden kaukovalvontajärjestelmän hankinta / 25.4.2024 § 18
 • Puusepäntien kunnallisteknisten tarvikkeiden hankinta / 26.4.2024 § 19
 • Nurmikonleikkausurakointi kesäkaudella 2024 / 2.5.2024 § 20 
 • Anomus tilapäisten mainosten asettamiseen / 2.5.2024 § 21 
 • Ajoratamerkinnät 2024 / 3.5.2024 22

 

Palvelupäällikkö

 • Liuhtarin päiväkoti keittiö, laite- ja kalustehankinta / 9.4.2024 § 3

 

Kaupunginpuutarhuri

 • Hoitosopimus Liuhtarintie 3 / 17.4.2024 § 1

 

Kiinteistöpäällikkö

 • Ruhan koulun maalämmön muutostyöt, kokonaisurakka / 19.4.2024 § 3
 • Urheilutalon liikuntasalin valaistuksen uusiminen led-valoille / 3.5.2024 § 4

 

Rakennuttajainsinööri

 • Lapuan Energia Areenan pääsisäänkäynnin ovien hankinta / 26.4.2024 § 1
 • Salaojien ja sadevesijärjestelmän rakentaminen, Hellanmaan koulu / 26.4.2024 § 2 

Ehdotus

Esittelijä

 • Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi

Tekninen lautakunta päättää mahdollisesta otto-oikeuden käyttämisestä edellä mainittujen viranhaltijapäätösten osalta.

Päätös

Lautakunta päätti olla käyttämättä otto-oikeuttaan, ja merkitsi tehdyt päätökset tiedokseen.